VERKSAMHETSPLAN SEPTEMBER 2010 - HÖSTEN 2011

 • 25-26/9 2010-08-22 Årets höstutflykt går till Näsåker där vi deltar i arkeologihelgen "Rödockrarummet 3" med föreläsningar och besök vid hällristningarna i Nämforsen. För mer information se www.mariasgalleri.com/rodockrarummet2010_webb.pdf. INSTÄLLT P.G.A. FÖR FÅ ANMÄLNINGAR

 • Hösten 2010 Produktion av almanacka för 2011. Temat planeras bli: En kulturlämningsbild från varje sameby i Jämtland/Dalarna. VERKSTÄLLT

 • December 2010 Bildvisning "Årets fynd" och adventsfika på Gaaltije i Östersund. D.v.s. vi tittar på bilder från sommarens inventeringar.

 • Jan eller febr 2011. Föreläsning av Inger Zachrisson, f.d. docent på Historiska museet, på Gaaltije. Samarrangemang med projekt "Saemieh Saepmesne - I det samiska rummet.

 • Febr 2011. Visning av de arkeologiska samlingarna på Jamtli i Östersund.

 • Mars 2011. Skidutflykt till hällmålningslokalen vid Fångsjön i norra Jämtland.

 • Maj 2011. Vårresa till Stjördal i Tröndelag där vi ska titta på hällristningar.

 • Juni 2011. Utflykt till Nyhem väster om Vålådalen. Nyhem var viste för samerna från Tranris.

 • Juni 2011. Medlemsmöte.

 • Augusti 2011. Helgutflykt till Bartjan, Tåssåsensamernas stora sommarviste.

  Observera att utflykterna är beroende av väder och kan komma att ändras med kort varsel.


 • Till startsida