Böcker och Litteraturlista


draw3.gifHär nedan finner ni dels böcker för nedladdning samt en litteraturlista med anknytning till vår verksamhet:


"Tåssåsens samebys historia, del 1. Skolgång och traditionell kunskapsöverföring" och del 2. Boplatser förr och nu är böcker utgivna i samarbete med Gaaltije. Här nedan kan du ladda ned dem som pdf-filer och titta på dem. Sedan föreslår vi att ni köper dem i tryckt form genom samebyn; Kerstin Lilja,
kerstinlilja@live.se, tel. 070-575 69 28 för 130 kr styck + frakt. Ladda hem böckerna genom att klicka på:

Tåssåsens sameby del 1.pdf (13,2 MB)


Tåssåsens sameby del 2.pdf (5,8 MB)


Arkeologiskt sakkunnigutlåtande. Hovrätten för nedre norrland har tillåtit Tåssåsens sameby att inge ny bevisning i det s.k. Rätanmålet angående Sedavertten till vinterbete. Ett av de nya bevisen är ett sakkunnigutlåtane i arkeologi av Ewa Ljungdahl och Kjell Åke Aronsson. Ni kan läsa det genom att klicka här: arkeologi.pdf

Amt, A. och Svonni, M (red.) 2006. Sapmi Y1K - Livet i samernas bosättningsområde för ett tusen år sedan. Umeå universitet.

Andersen, O. (red.) 2005. Fra villreinjakt til reindrift. Arran, lulesamisk senter, skriftserie nr 1.

Aronsson, K-Å. 1991. Forest reindeer herding A.D. 1-1800. Umeå universitet.

Baudou, E. 1992. Norrlands forntid - ett historiskt perspektiv.

Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige. 1983. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar.

Bergsland, K. 1999. Bidrag till sydsamenes historie. Tromsö.

Drake; S. 1979 (1918) Västerbottenlapparna under förra hälften av 1800-talet. Umeå.

Fjellheim, S. m.fl. 1995. Fragment av samisk historie. Foredrag saemien våhkoe, Röros 1994. Röros/Snåsa.

Fjellheim, S. 1999. Samer i Rörostraktene. Snåsa.

Fjällström, P. 1985. Samernas samhälle i tradition och nutid.

Fjällström, R. och Ljungdahl, E. 2005. Sommarvistet Bartjan - samebyns samlingspunkt.

Hansen, LI och Olsen, B. 2004. Samenes histoire fram til 1750.

Hemmendorff, O. (red.) 1989. Arkeologi i fjäll, skog och bygd, del 1 och 2. Jämtlands läns museum.

Hedman, S-D. 2003. Boplatser och offerplatser. Ekonomisk strategi och boplatsmönster bland skogssamer 700-1600 AD. Umeå universitet.

Jynge, Å. 2000. Samar i sör - artiklar om sörsamiske forhold. Steinkjer.

Jåma, M. och Fjellheim, S. 1993 Samiske kulturminner i Låarte. Snåsa.

Jåma, M. och Ljungdahl, E. 2001. Samiska nybyggare i Jänsmässholmen. Jämtlands läns museum.

Kjellström, R. 2000. Samernas liv. Bra foton!

Ljungdahl, E. 2003. Att spåra sin historia. Gaaltije.

Ljungdahl, E. 2007. Njaarke - renskötsel i tre årtusensen. Gaaltije.

Lundström, I (red.) 2007. Historisk rätt?Kultur, politik och juridik i norr. Riksantikvarieämbetet.

Manker, E. 1957. Lapparnas heliga ställen. Stockholm.

Manker, E. 1961. Lappmarksgravar: dödsföreställningar och gravskick i lappmarkerna.

Stockholm. Manker, E. 1947. De svenska fjällapparna. Stockholm.

Manker, E. 1952. Över vidderna. Skisser och studier från landet i norr. Stockholm.

Mebius, Hans. 2003. Bissie. Studier i samisk religionshistoria.

Mulk, I-M. 1994. Sirkas, ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr. f - 1600 e. Kr. Avhandling arkeologiska institutionen i Umeå.

Mulk, I-M, Bayliss-Smith, T. 2006. Rock Art and Sami Sacred Geography in Badjelannda, Laponia, Sweden. Umeå universitet.

Om sörsamisk historie. Foredrag fra seminar på Röros 2006 og Trondheim 2007. Saemien Sijte, Snåsa.

Ramqvist, P (red.) 2007. Arkeologi i norr 10. Umeå universitet.

Samisk forhistorie. Rapport fra konferense i Lakselv 2004. Varanger museum.

Serning, I. 1956. Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid i de svenska lappmarkerna. Acta Lapponica 11, Stockholm.

Virdi Kroik, Å (red.) 2005. Efter förfädernas sed. Om samisk religion.

Virdi Kroik, Å. 2007. Hellre mista sitt huvud än lämna sin trumma.

Wennstedt-Edvinger, B, och Winka, U-S. 2001. Sydsamiska kulturmiljöer. Gaaltije.

Zachrisson, I. 1984. De samiska metalldepåerna år 1000 - 1350. Umeå universitet.

Zachrisson, I. (red.) 1997. Möten i gränsland. Samer och germaner i Mellanskandinavien. Stockholm.

Åarjel-saemieh - samer i sör. Alla årgångar. Snåsa.


Till startsida