Länklista


draw3.gifHär nedan hittar ni länkar till sidor med anknytning till vår verksamhet

www.raa.se ,Riksantikvarieämbetet, Statlig myndighet med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv.

hildebrand.raa.se/uv/index.htm ,Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet. Aktuella arkeologiska utgrävningar, rapporter och övrig information.

www.vasterbottensmuseum.se ,där finns bl.a. samiska dokumentationer

www.nordiskamuseet.se ,med bl.a. många samiska föremål

www.historiskamuseet.se ,har mycket arkeologi

www.umu.se/archaeology ,arkeologiska institutionen i Umeå

www.popark.nu ,tidningen Populär arkeologi

www.jamtli.com ,Länsmuseet i Östersund

www.ajtte.com ,same & fjällmuseum i Jokkmokk

www.gaaltije.se ,sydsamiskt kulturcenter i Östersund

Till startsida