Registrerade objekt markerade på karta.


draw3.gifAlla registrerade objekt vi funnit har lagts in i en databas tillsammans med även tidigare registreringar. Tillsammans är det över 2 000 registreringar. Vilka uppgifter som registreras på varje objekt framgår av registreringsblanketten som finns på annan plats på hemsidan. Databasen kan sedan kopplas till ett kartunderlägg där objekten visas som nålar. Här nedan visas några bilder med exempel på hur det ser ut. Tänk på att "tomma" områden snarare betyder att någon inventering inte har skett än att det inte finns något att registrera.
För att visa hur det ser ut i en bättre upplösning finns härnedan också ett utsnitt från området norr om Glen (Tåssåsens sameby) i södra Jämtland. I högsta upplösningen (visas ej här) går det att särskilja objekt som ligger 10 meter från varandra.
Klicka på respektive område så öppnas kartan i ett större fönster.

karta1.jpg (12943 bytes) Norra Jämtland

karta2.jpg (10841 bytes) Nordvästra Jämtland

karta3.jpg (11812 bytes) Västra Jämtland

karta3.jpg (11812 bytes) Västra Härjedalen och norra Dalarna

karta5.jpg (9792 bytes) Glen, en ruta=1x1km


Till startsida