Välkommen till föreningen Sökarna - Ohtsedäjjah

draw3.gif Den samiska miljön är arkeologiskt och historiskt fortfarande en outforskad och dåligt dokumenterad värld. Först de senaste åren har ett mer systematiskt sökande och dokumenterande skett. Det är samebyarna själva och deras medlemmar som i projektform funnit tusentals lämningar efter den samiska och protosamiska kulturen som funnits där i tusentals år. När projekttiden tagit slut beslöt ett antal av deltagarna att fortsätta arbetet och nu i föreningsform och bildade därför föreningen Sökarna - Ohtsedäjjah den 4 juni 2007 på Gaaltije i Östersund.

I målsättningsparagrafen (1) står det att: "Föreningens syfte är att verka för dokumentation och registrering av samiska kulturspår samt att sprida kunskapen om dem." Som medlem i föreningen kan den vara som aktivt vill arbeta i enlighet med målparagrafen eller som passivt vill stödja dess syfte. Även organisationer, föreningar, samebyar och liknande sammanslutningar kan vara medlem.

Som medlem stödjer du verksamheten och får tillgång till föreningens medlemsbrev med information om vad nytt som händer på området. Föreningen administrerar den databas där information om alla lämningar lagts in. Målsättningen är också att bygga upp ett digitalt webbaserat fotoarkiv med bilder på objekten.

Årsmöte hålls varje jämnt årtal före juni månads utgång. Varje udda årtal skall ett medlemsmöte hållas före juni månads utgång. Medlemsmötet skall vara mindre formellt än årsmötet och handla mer om sakfrågorna inom föreningens verksamhetsområde.

Dessutom träffas vi ute i fält där vi gemensamt tar del av intressanta platser och forn-lämningar, utbyter erfarenheter och söker "nya" lämningar. T.ex. var vi i augusti-08 och besökte "Stalotomterna" vid Hamptjärn, hällgravarna vid Stekenjokk och gamla boplatser vid Spaunarkullen nära Saxnäs. Våra möten ska vara positiva och präglas av skratt och gemytlighet.

Styrelsen består idag av Olof T Johansson ordförande, Ewa Ljungdahl sekreterare & kassör, Folke Fjällström, Jan Persson samt som suppleanter Sanna Jonasson och Irene Joma.

Du som vill bli medlem sätter in 100 kr för enskild och 500 kr för organisation på Bg 5392-0799 samt fyller i och sänder in blanketten medlemsanmälan som du hittar här till vänster i menyn. Glöm inte ange din e-postadress då vi av kostnadsskäl i första hand använder elektronisk kommunikation.

För mer information, kontakta någon av nedanstående:

Olof T Johansson
Ordförande
tel. 070-216 38 24
e-post: oloft@oloft.com

Ewa Ljungdahl
Sekreterare
tel. 070-540 77 33
e-post: ewa.ljungdahl@lillsjon.netutflykt1.jpg (109898 bytes)