Föreningen Sökarna - Ohtsedäjjah

draw3.gif En förening vars syfte är att verka för dokumentation och registrering av samiska fornlämningar och samiska kulturspår samt att sprida kunskap om dem. Alla som vill stödja verksamheten, såväl aktivt som passivt kan vara medlem i föreningen!

På gång i föreningen:

Föreningen är numera nedlagd men hemsidan får ligga kvar då den innehåller mycket basinformation om samiska kulturlämningar

 • På hemsidan hittar du informaion om hur det går till att dokumentera och registrera gamla samiska kulturlämningar. Det kan vara gamla kåtatomter, fångstgropar, mjölkgropar, gravar, stengropar med mera.

 • För dig som fjällvandrar och vill ha ett större utbyte av turen i form av kulturupplevelser; -att förstå vad som döljer sig för den oinvigde i naturen är hemsidan en bra ingång.

 • Till hjälp att förstå vad du ser har vi lagt upp ett stort bildarkiv.

 • För den vetgirige finns dels en länksamling till arkeologiska institutioner och dels en litteraturlista.

 • Med jämna mellanrum ger vi ut ett nyhetsbrev som innehåller senaste nytt inom verksamhetsområdet.

 • Under barmarkssäsongen arrangerar vi utflykter till intressanta områden och under vinterhalvåret har vi bildvisningsträffar och seminarier.

 • När du bestämt dig för att du vill bli medlem och stödja vår verksamhet, finns en medlemsblankett att fylla i. Kostnaden är bara 100 kr per år. Från och med 1 november gäller inbetalningen för hela nästkommande kalenderår.

 • För mer information, kontakta någon av nedanstående:

  Olof T Johansson
  Ordförande
  tel. 070-216 38 24
  e-post: oloft@oloft.com

  Ewa Ljungdahl
  Sekreterare & kassör
  tel. 070-540 77 33
  e-post: ewa.ljungdahl@lillsjon.net • spaunakullen.jpg (188000 bytes)